Kode Prodi

14201 S1 – Ilmu Keperawatan
14401 D3 – Keperawatan
14901 Profesi – Profesi Ners
15401 D3 – Kebidanan
20201 S1 – Teknik Elektro
21201 S1 – Teknik Mesin
25201 S1 – Teknik Lingkungan
31201 S1 – Teknik Pertambangan
83207 S1 – Pendidikan Teknologi Informaasi
86201 S1 – Bimbingan Dan Konseling
86206 S1 – Pendidikan Guru Sekolah Dasar
86207 S1 – Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
88209 S1 – Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik